Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie etyki i filozofii w szkole

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli
 w Zakresie Etyki i Filozofii w Szkole

***

Studia przeznaczone głównie dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z etyki i filozofii i wykorzystać zdobyte umiejętności w nauczaniu filozofii, etyki oraz prowadzeniu ścieżek międzyprzedmiotowych w zakresie filozofii na poziomie gimnazjalnym i w szkołach średnich

Zachęcamy również:

  • ludzi biznesu konfrontujących swoją wiedzę z aktualnymi problemami rynku
  • wszystkich zainteresowanych zagadnieniami filozoficznymi, którzy szukają odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące świata, kultury,polityki, historii czy religii.

Program studiów łączy najlepsze doświadczenia dydaktyki i jej nowoczesne formy interaktywne.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Filozofii posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne.

Studia zapewniają:

  • obszerną wiedzę z historii filozofii, filozofii współczesnej i etyki;
  • kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne); warsztaty psychologiczne.

Studia trwają 3 semestry (obejmują 350 godzin).

Więcej informacji można uzyskać:

pod telefonem: (0-42) 635 – 61 – 30,
pod adresem elektronicznymtomasz.steglinski@filozof.uni.lodz.pl lub  beaprom@filozof.uni.lodz.pl

 ***

 Termin zgłoszeń do 17 września 2020 r. Przewidywany koszt jednego semestru – 1200 .

 Zapisy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego ul. Lindleya 3/5, pok. 320 (mgr Beata Promińska).

Pobierz Kwestionariusz osobowy Sluchacza Podyplomowego Studium

***

 Programy link