Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie etyki i filozofii w szkole

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

 w Zakresie Etyki i Filozofii w Szkole

***

 

Semestr III (plan zajęć [aktualizacja 03/11/2015])

 

***

Studia przeznaczone głównie dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z etyki i filozofii iwykorzystać zdobyte umiejętności wnauczaniu filozofii, etyki oraz prowadzeniu ścieżek międzyprzedmiotowych w zakresie filozofii na poziomie gimnazjalnym i w szkołach średnich

 

Zachęcamy również:

 

  • ludzi biznesu konfrontujących swoją wiedzę z aktualnymi problemami rynku
  • wszystkich zainteresowanych zagadnieniami filozoficznymi, którzy szukają odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące świata, kultury,polityki, historii czy religii.

 

Program studiów łączy najlepsze doświadczenia dydaktyki i jej nowoczesne formy interaktywne.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Filozofii posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne.

 

Studia zapewniają:

  • obszerną wiedzę z historii filozofii, filozofii współczesnej i etyki;
  • kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne); warsztatypsychologiczne

 

Więcej informacji można uzyskać:

pod telefonem: (0-42) 635 – 61 – 30

pod adresem elektronicznymkaczmarek@filozof.uni.lodz.pl lub  beaprom@filozof.uni.lodz.pl

 

Studia trwają 3 semestry (obejmują 350 godzin)

 

Termin zgłoszeń do 18 września 2017 r. Przewidywany koszt jednego semestru – 1200 .

 

Zapisy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 16/18 pok. 11 (mgr Beata Promińska).

Pobierz Kwestionariusz osobowy Sluchacza Podyplomowego Studium

 

Programy link