Instytut Filozofii UŁ Blog

Prof. M. Gensler zdobywcą grantu NCN

Z przyjemnością informujemy, że pracownik Katedry Historii Filozofii, prof. UŁ dr hab. Marek Gensler został kierownikiem trzyletniego grantu nr 2016/23/B/HS1/00430 (Problem relacji ciało-umysł w filozofii Waltera Burleya. Komentarz do „Parva naturalia” Arystotelesa). Projekt badawczy...

Zaproszenie na wykład

OŁ PTF wraz z Katedrą Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają w dniu 1 czerwca (czwartek) 2017 na   wykład, który wygłosi pan doktor Tomasz Szymon Markiewka (UMK). Tytuł wystąpienia: „Spór o interpretację, czyli spór o...