Instytut Filozofii UŁ Blog

Pan dr hab. Witold Glinkowski. prof. UŁ Katedra Filozofii Współczesnej UŁ – zmiana godzin dyżuru

Szanowni Państwo   uprzejmie informujemy, że  Pan dr hab. Witold Glinkowski. prof. UŁ Katedra Filozofii Współczesnej UŁ w dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) zmienia godziny dyżuru: z godzin 11.45 – 12.30 na godziny 10.00...

Spotkanie z autorką książki Socrealizm i socrealizmy. Architektura wnętrz w Polsce 1949-1956 dr Aleksandrą Sumorok

Szanowni Państwo Zapraszamy na spotkanie z autorką książki Socrealizm i socrealizmy. Architektura wnętrz w Polsce 1949-1956 dr Aleksandrą Sumorok. Realizujemy je w ramach przedmiotu praktykowanie humanistyki IV, prowadzonego na okcydentalistyce w semestrze letnim 2021/2022...

Debata oksfordzka

W imieniu studentów II roku filozofii oraz współprowadzącego zajęcia prof. Ryszarda Kleszcza zapraszam wszystkich pracowników Instytutu Filozofii, studentów filozofii i okcydentalistyki oraz wszystkie osoby zainteresowane na pierwszą po przerwie pandemicznej publiczną debatę oksfordzką zorganizowaną ...