Instytut Filozofii UŁ Blog

Kondolencje

Pani Profesor Katarzynie Kaniowskiej i Panu Profesorowi Andrzejowi Kaniowskiemu wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca – Teścia składają koleżanki i koledzy z Instytutu Filozofii UŁ

Nowe zarządzenia Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy o nowych zarządzeniach Pana Prof. dra hab. Macieja Kokoszko Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 3/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uregulowania zakresu wymagań przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego Zarządzenie Dziekana Wydziału...

Wykaz wybranych przez studentów zajęć do wyboru dla studentów kierunku: filozofia – studia licencjackie i magisterskie w roku akad. 2021/2022

Szanowni Państwo w imieniu Dyrekcji Instytutu Filozofii UŁ uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 będą realizowane następujące zajęcia do wyboru dla studentów kierunku: filozofia – studia licencjackie i magisterskie. Zaj. do wyb_J.Polski_LIC._2021_2022_Wyniki_OST Zaj. do...

Zmarła prof. Justyna Kurczak (1945-2021)

W dniu 25. czerwca 2021 r. zmarła prof. Justyna Kurczak. Pani Profesor związana była z Instytutem Filozofii od 1972 r. Pracowała w Katedrze Historii Filozofii. Zajmowała się historią filozofii polskiej, głównie XIX i XX...