dr Tomasz W. Michałowski

Pok. 316 • tel. 42 635 61 44 • e-mail: tomichalo@gmail.com
Konsultacje: Piątek: 17.00-19.00