dr Nils Kurbis

Pok. 305A • tel. 42 635 61 34 • e-mail: nils.kurbis@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 12.00-13.00 i cz.12.30-13.30