dr Michał Zawidzki

Pok. 305 • tel. 42 635 61 33 • e-mail: zawidzki@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: Urlop naukowy
http://filozof.uni.lodz.pl/~zawidzki