dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ

Pok. 309 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: krzysztof.matuszewski@uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 12.00-13.30