Ryszard Kleszcz

Profesor tytularny (2014), od 2002 Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. 1999 dr hab. nauk humanistycznych (Wydział Filozoficzno - Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego). 1985 dr nauk humanistycznych (Wydział Filoz.- Hist. UŁ). Studia: prawo 1968 - 1973 (Wydział Prawa UŁ - 1974 mgr prawa; filozofia (Wydział Filoz. - Hist. UŁ 1973 – 1977); staż Université Paris IV (1986).

Pracownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk w okresie 1977 - 2006 i od listopada 2013. W latach 2006 - 2013 pracownik i kierownik Katedry Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Autor ponad 100 publikacji z zakresu rozmaitych dyscyplin filozoficznych, w tym 3 monografii, 3 książek redagowanych oraz artykułów publikowanych w wydawnictwach zbiorowych i takich m.in. czasopismach jak: Agora, Etyka, Filozofia Nauki, Kultura i Społeczeństwo, Kwartalnik Filozoficzny, Logica Trianguli, Principia, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; Studia Filozoficzne, Ruch Filozoficzny. Zob. Publikacje.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTF, członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Korespondent i członek Rady Naukowej Ruchu Filozoficznego; członek Rady Redakcyjnej Etyki; Rady Programowej Studiów z Filozofii Polskiej; członek Advisory Board Polish Journal of Philosophy; członek Kolegium Redakcyjnego „Humanitarian Vision”, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”.

Jest członkiem kapituły nagrody pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego.

Badania: Obszar kompetencji: epistemologia, filozofia analityczna, filozofia polska XX wieku, filozofia religii, metafilozofia, metodologia nauk humanistycznych. Badania koncentrują się obecnie wokół zagadnień następujących: racjonalność i jej podstawy filozoficzne; filozofia, jej status i stosunek do nauk szczegółowych i sfery światopoglądowej; wybrane problemy filozofii religii, filozofia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Dydaktyka: wykłady dla doktorantów: z filozofii; z metod badań naukowych oraz z metodologii nauk humanistycznych; zajęcia monograficzne z: filozofii analitycznej i filozofii religii. Seminarium doktorskie: "Metafizyka – nauka - religia".