Instytut Filozofii UŁ

prof. nadzw. dr hab. Marek Nowak

Uniwersytet Łódzki
Publikacje English    CV    Odczyty    Materiały dydaktyczne online
Aby zobaczyć adres poczty musisz mieć włączony Java Script
Książki:
        1. Elementy teorii mnogości w Mizarze, OFEK, Łódź 1990
        2. Formalna reprezentacja pojęcia sądu (dla zastosowań w teorii aktów mowy), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003
Artykuły:
         1. Remarks on characteristic consequence operations, Bulletin of the Section of Logic PAS 16(1987) str. 11-25
         2. A characterization of consequence operations preserving degrees of truth, Bulletin of the Section of Logic PAS 16(1987) str. 159-166
         3. O możliwości interpretowania trójwartościowej logiki Łukasiewicza metodą J. Słupeckiego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Philosophica 5(1988) str. 3-13
         4. (z P. Rydzewskim) On a generalized consequence operation, Acta Universitatis
Lodziensis Folia Philosophica 7(1990) str. 105-110
         5. Logics preserving degrees of truth, Studia Logica 49(1990) no. 4, str. 483-499
         6. On two relatives of classical logic, Bulletin of the Section of Logic PAS 21(1992) str. 97-102
         7. (z D. Vandervekenem) An algebraic approach to a concept of proposition, Acta Universitatis Lodziensis Folia Philosophica 9(1993) str. 115-123
         8. (z P. Rydzewskim) An approximation of generalized inference operation by logical consequence operations, Acta Universitatis Vratislaviensis Folia Philosophica 1445, Logika 15(1993) str. 69-82
         9. (z J. Geislerem) Conditional negation on the positive logic, Bulletin of the Section of Logic University of Lodz 23(1994) str. 130-136
         10. (z D. Vandervekenem) A complete minimal logic of the propositional contents of thought, Studia logica 54(1995) no. 5, str. 391-410
         11. (z D. Vandervekenem) An algebraic analysis of the logical form of propositions, Logique et Analyse 141-142(1993) str. 135-148
         12. The weakest logic of conditional negation, Bulletin of the Section of Logic University of Lodz 24(1995) str. 201-205
         13. A general approach to the algebras of unary functions in a Boolean semantics for natural language, Bulletin of the Section of Logic University of Lodz 26(1997) str. 102-108
         14. Two logics of strong implication (abstract), Bulletin of Symbolic Logic 3(1997) str. 273
         15. Kripke semantics for some paraconsistent logics, Logica Trianguli 2(1998) str. 87-101
         16. A note on the logic CAR of da Costa and Beziau, Bulletin of the Section of Logic University of Lodz 28(1999) str. 43-49
         17. Złożone akty illokucyjne, Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi, Logika i Filozofia 2(2000) str. 35-75
         18. Two logics of classical analytic implication, Logica Trianguli 6(2002) str. 25-40
         19. The logics of analytic equivalence, Bulletin of the Section of Logic University of Lodz 37(2008) str. 265-272