Kontakt

Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

e-mail:  filozofia@filozof.uni.lodz.pl