Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Czasopisma
Pokaż: 
1   Link   Bulletin of the Section of Logic
Czasopismo anglojęzyczne o zasięgu międzynarodowym poświęcone logice formalnej ukazujące się regularnie od 36. lat - od 1992. roku jest wydawane przez Katedrę Logiki i Metodologii Nauk UŁ.
1877
2   Link   Logica Trianguli
Czasopismo anglojęzyczne o zasięgu międzynarodowym poświęcone logice (nie tylko formalnej) wydawane wspólnie przez Centre de Logique, Département de Philosophie, Universite de Nantes, Katedrę Logiki i Metodologii Nauk UŁ oraz Departamento de Lóxica e Filosofia da Ciencia, Filosofia do Dereito, Moral e Politica, Universidad de Santiago de Compostela.
1820
3   Link   Mediaevalia Philosophica Polonorum
Czasopismo wydawane w językach kongresowych o zasięgu międzynarodowym poświęcone teologii, filozofii i nauce średniowiecznej; wydawane przy współpracy z IFiS PAN.
1973
4   Link   Folia Philosophica
Czasopismo filozoficznego wydawane w serii Acta Universitatis Lodzensis, od 2003 r. ukazujące się w nieco zmienionym kształcie i szacie graficznej.
1906
5   Link   Hybris
Internetowe czasopismo filozoficzne wydawane przy Instytucie Filozofii.
2189

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii