Kategoria: Dla Studentów

Pomiędzy pismem i mówieniem; w połowie drogi pomiędzy nimi – Spotkanie członków Forum Polskiego Pola Lacanowskiego ze studentami filozofii UŁ

Jacques Lacan – enfant terrible życia intelektualnego Francji, teoretyk i praktyk psychoanalizy, autor Seminariów i Pism, inicjator powrotu do Freuda i od 1955 aż do swojej śmierci w 1981, właściciel obrazu Pochodzenie świata pędzla...

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu online w ramach przedmiotu: „Praktykowanie humanistyki”

Szanowni Państwo,  studenci pierwszego roku okcydentalistyki serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu online, podczas którego zaprezentowane zostaną efekty prac nad dwoma projektami realizowanymi przez nich w ramach przedmiotu „Praktykowanie humanistyki”. Wydarzenie organizowane jest we...