Kategoria: Dla Studentów

Zmiana planu zajęć dla studentów II-go roku, studia drugiego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu zajęć dla studentów II -go roku, studia drugiego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021. Przedmiot: Zajęcia do wyboru: Ćwiczenia w języku polskim, Estetyzm a estetyzacja – kluczowe narracja...

UWAGA!!! NOWA FORMA SPOTKANIA Filozofia, spotkanie informacyjne dla studentów I roku, studia pierwszego stopnia, aplikacja MS Teams

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne ze studentami pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku: Filozofia w dniu 16 października 2020 r. (piątek) o godzinie 11.30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Zaproszenia zostały wysłane do...

Spotkanie informacyjne dla studentów okcydentalistyki z opiekunką I roku studiów dr hab. Wiolettą Kazimierską-Jerzyk

Szanowni Państwo Studentki i Studenci I roku okcydentalistyki, zapraszam na spotkanie informacyjne w dniu 16 października o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Teams (która jest oficjalnym narzędziem dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego). Wysłałam do Państwa zaproszenia...

Zmiana planu zajęć dla studentów II-go roku i III-go roku, studia pierwszego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu zajęć dla studentów II-go roku i III-go roku, studia pierwszego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021. II rok Przedmiot: Ćwiczenia w języku polskim: Próba czytania tekstu...

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ przypomina o OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU BHP w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 dla studentów rozpoczynających studia od 01 października 2020 r. Aby wykonać szkolenie z BHP w UŁ...

Szkolenie ,,Prawo Autorskie” dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż na uczelnianej platformie e- lerningowej zostały umieszczone e-kursy dla przedmiotu  „Prawo autorskie”. Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe  dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów. E-kurs jest przeznaczony do...