Kategoria: Dla Studentów

Informacje dla studentów pierwszego roku (studia 1. i 2. stopnia) – termin odbioru legitymacji i podpisanie umowy

Szanowni Państwo Studenci pierwszego roku studiów 1. i 2. stopnia! Poniżej znajdziecie informację o terminach odbioru legitymacji i umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. HARMONOGRAM ODBIORU DOKUMENTÓW: 13 października 2020 r. (wtorek) godz. 12.45 – 13.30 filozofia 2....

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na Wydziałową inaugurację roku akademickiego 2020/2021. Wydarzenie będzie po raz pierwszy transmitowane na żywo, na wydziałowym profilu fb. Rozpocznie się 12 października 2020 r. o godz. 10.00. Po symbolicznej immatrykulacji studentów prof. Marek Gensler, prodziekan WF-H UŁ ds. nauczania, wygłosi...

Zasady kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo Drogie Studentki, Drodzy Studenci! W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi formy zajęć zostały ogłoszone zasady kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, realizując Zarządzenie nr 174 JM Rektora UŁ z 18 września 2020 r. Zajęcia dydaktyczne poprowadzimy...

Spotkanie studentów z prodziekanami

Uwaga!   W poniedziałek, 28 września, o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się spotkanie studentów (ważne: nie dotyczy studentów I roku!) i opiekunów pierwszego roku z prodziekanami WF-H UŁ – dr. Andrzejem Kompą i prof. Markiem Genslerem.   Spotkanie ma być poświęcone omówieniu...

Informacja o zapisach na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Państwo W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2020/2021 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w: wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki) Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki...