Kategoria: okcydentalistyka

Spotkanie informacyjne dla studentów okcydentalistyki z opiekunką I roku studiów dr hab. Wiolettą Kazimierską-Jerzyk

Szanowni Państwo Studentki i Studenci I roku okcydentalistyki, zapraszam na spotkanie informacyjne w dniu 16 października o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Teams (która jest oficjalnym narzędziem dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego). Wysłałam do Państwa zaproszenia...

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ przypomina o OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU BHP w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 dla studentów rozpoczynających studia od 01 października 2020 r. Aby wykonać szkolenie z BHP w UŁ...

Szkolenie ,,Prawo Autorskie” dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż na uczelnianej platformie e- lerningowej zostały umieszczone e-kursy dla przedmiotu  „Prawo autorskie”. Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe  dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów. E-kurs jest przeznaczony do...

Informacje dla studentów pierwszego roku (studia 1. i 2. stopnia) – termin odbioru legitymacji i podpisanie umowy

Szanowni Państwo Studenci pierwszego roku studiów 1. i 2. stopnia! Poniżej znajdziecie informację o terminach odbioru legitymacji i umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. HARMONOGRAM ODBIORU DOKUMENTÓW: 13 października 2020 r. (wtorek) godz. 12.45 – 13.30 filozofia 2....

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na Wydziałową inaugurację roku akademickiego 2020/2021. Wydarzenie będzie po raz pierwszy transmitowane na żywo, na wydziałowym profilu fb. Rozpocznie się 12 października 2020 r. o godz. 10.00. Po symbolicznej immatrykulacji studentów prof. Marek Gensler, prodziekan WF-H UŁ ds. nauczania, wygłosi...

Zasady kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo Drogie Studentki, Drodzy Studenci! W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi formy zajęć zostały ogłoszone zasady kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, realizując Zarządzenie nr 174 JM Rektora UŁ z 18 września 2020 r. Zajęcia dydaktyczne poprowadzimy...