Andrzej Indrzejczak

prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak
kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk
Instytut Filozofii
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
91-131 Łódź
pokój 321
(+42) 635-61-31
andrzej.indrzejczak@filhist.uni.lodz.pl

Dyżur: wtorek, 10:00-11:00


prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak
kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk
Instytut Filozofii
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
91-131 Łódź
pokój 321
(+42) 635-61-31
andrzej.indrzejczak@filhist.uni.lodz.pl

Dyżur: wtorek, 10:00-11:00Curriculum Vitae

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

Prowadzone zajęcia


Zainteresowania

Naukowe

Inne


Publikacje

Monografie

Artykuły w czasopismach i monografiach

Redakcja numerów specjalnych czasopism

Rozszerzone abstrakty konferencyjne

Podręczniki internetowe

Inne


Wybrane wystąpienia konferencyjne


Projekty badawcze


Inne aktywności

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji

Udział w komitetach redakcyjnych czasopism i serii wydawniczych

Przygotowywanie recenzji dla czasopism


Materiały dydaktyczne

© Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego, 2019