XII Polski Zjazd Filozoficzny

XII Polski Zjazd Filozoficzny
(informacja wstępna) 

Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN zapraszają wszystkich Filozofów oraz Miłośników filozofii z Polski i zagranicy do działu w XII Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbędzie się w dniach 11 – 16 września 2023 – w 100 rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 

Zjazd będzie się odbywał budynkach Uniwersytetu Łódzkiego położonych w tzw. Nowym Centrum Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Łódź Fabryczna. Podczas Zjazdu przewidujemy debaty, panele dyskusyjne, wykłady plenarne, sympozja oraz obrady w ponad 20 sekcjach tematycznych. W porozumieniu z organizatorami Zjazdu, uczestnicy będą mogli zorganizować dodatkowe kolokwia (zakłądka „Zaproszenie do współpracy”). Miło nam poinformować, że gościem specjalnym Zjazdu zgodziła się być prof. Susan Haack z Uniwersytetu w Miami (USA) zaś przewodnictwo Komitetu Honorowego zgodziła się objąć J. M. Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.  

Referaty w sekcjach tematycznych mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim (nie przewidujemy oddzielnej sekcji dla gości zagranicznych). W zakładkach znajdą Państwo wstępny program Zjazdu, który będzie korygowany i uzupełniany na bieżąco, listę sekcji wraz z nazwiskami kierowników i sekretarzy oraz skład Rady Programowej. Szczegółowa informacja na temat Zjazdu oraz opłat konferencyjnych ukaże się za kilka miesięcy na nowej stronie Uniwersytetu Łódzkiego. Możliwa wtedy również będzie automatyczna rejestracja.

Do tego czasu bardzo prosimy, aby osoby, które pragną zgłosić referat w ramach istniejących sekcji tematycznych, przesyłały abstrakty (do ok. 300 słów wraz z informacjami na temat osoby zgłaszającej) do kierowników lub sekretarzy poszczególnych sekcji. Adresy tych kierowników sekcji lub sekretarzy, którzy zgodzili się na taką formę znajdą Państwo w wykazie sekcji. Pozostałe osoby będą mogły się rejestrować na stronie Zjazdu od początku października – wtedy również podamy ostateczny termin przesyłania abstraktów. 

Do zobaczenia w Łodzi w roku 2023. 

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
Dyrektor Instytutu Filozofii
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego