Plan zajęć

Rok akademicki 2021/2022

Semestr letni

Plan I roku, studia I-go stopnia, lato 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN ZAJĘĆ 1_LIC_Okcydentalistyka_2021_2022_lato

Plan II roku, studia I-go stopnia, lato 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN ZAJĘĆ 2_LIC_Okcydentalistyka_2021_2022_lato

 

Semestr zimowy

Plan I-go roku, studia I-go stopnia, zima 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe)

Plan-zajęć_Okcydentalistyka_I-rok_2021_2022

Plan II-go roku, studia I-go stopnia, zima 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe)

Plan zajęć_Okcydentalistyka_II rok_2021_2022_(1)

 

Kalendarz akademicki 2021/2022

Zarządzenie_nr_150_Rektora_Uniwersytetu_Łódzkiego_z_dnia_17.05.2021_r._w_sprawie_podziału_roku_akademickiego_2021-2022

________________________________________________________________________________________________

PLANY ARCHIWALNE

Plan zajęć

Rok akademicki 2020/2021

Semestr letni

Plan I roku, studia I-go stopnia, lato 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN-ZAJĘĆ_Okcydentalistyka_1_LIC_2020_2021_lato

__________

Plan zajęć

Rok akademicki 2020/2021

Semestr zimowy

Plan I roku, studia I-go stopnia, zima 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe)

Plan zajęć_Okcydentalistyka_I rok_2020_2021

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

PLANY ARCHIWALNE