Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak (p. 321, indrzej@filozof.uni.lodz.pl)
Sekretariat
mgr inż. Beata Promińska, p. 320, tel. (42) 635 61 30, beaprom@filozof.uni.lodz.pl
Telefony
(p. 304) tel. (42) 635 61 32, (p. 305) tel.  (42) 635 61 33,  (p. 305A)  tel. (42) 635 61 34,
(p. 321) tel. (42) 635 61 31, (p. 322) tel. (42) 635 61 38

 

prof. dr hab. Grzegorz Malinowski
emeritus
gregmal@uni.lodz.pl                www
Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk , 1991-2015   ;   Dyrektor Instytutu Filozofii , 2005-2012

Pracownicy

dr hab. Janusz Ciuciura, prof. UŁ
305A
prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak
321
dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ
304
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
322
dr Nils Kurbis
305A
dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
305A/115A
prof. dr hab. Grzegorz Malinowski (professor emeritus)
321
dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ
304
prof. dr hab. Marek Rosiak
305
dr Dorota Rybarkiewicz
305A
dr Michał Zawidzki
305

Tematy badań:
Formalno-logiczna, filozoficzna i ontologiczna analiza języka naturalnego
Inferencja w systemach logiki klasycznej i logik nieklasycznych
Ontologia
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry:
Logika ogólnawykłady i ćwiczenia (I rok Filozofii)
Elementy logiki formalnejwykłady i ćwiczenia (II rok Filozofii)
Ontologiawykłady i ćwiczenia (Filozofia)
Logikawykłady i konwersatoria (Bibliotekoznawstwo, Chemia, Etnologia, Filologia polska,
.Geografia, Historia, Kulturoznawstwo, Pedagogika, Socjologia)
– Estetyka Jazzu – wykład monograficzny (Filozofia)
– Muzyka klasyczna – wykłady monograficzne (Filozofia)
– Logiki niefregowskie – wykład monograficzny (Filozofia)
– Filozofia analityczna – wykład monograficzny (Filozofia)
– Logika i czas – wykład monograficzny (Filozofia)
– Erystyka – wykład monograficzny (Ekonomia, Filologia polska, Finanse, Informatyka)
– Filozofia analityczna – seminarium analityczne (Filozofia)
– Logika nieformalna – seminarium analityczne (Filozofia)
– Logiki wielowartościowe – seminarium analityczne (Filozofia)
– Ontologia współczesna – seminarium magisterskie (Filozofia)
– Logika filozoficzna – seminarium magisterskie (Filozofia)
– Współczesna teoria i filozofia języka – translatorium (Filozofia)
– Podstawy Informatyki – ćwiczenia laboratoryjne (Filozofia, Pedagogika)
Pracownie:
– lokalna sieć komputerowa LAN administrowana przez pracowników Katedry, w której skład wchodzą serwer i 23 stanowiska komputerowe wykorzystywane przez pracowników Instytutu Filozofii i studentów kierunków: filozofia i pedagogika. Pracownicy Katedry Logiki zarządzają oprogramowaniem serwera, programami użytkowymi na końcówkach, aktualizują stronę internetową Instytutu oraz koordynują pracę studentów w pracowni.
– pracownia komputerowa dysponująca 9 samodzielnymi stanowiskami, podłączonymi do sieci lokalnej. Pracownia jest dostępna dla indywidualnych studentów kierunku filozofia w godzinach 8.00-20.00.
Projekty badawcze z zagranicznymi ośrodkami:
– Departamento de Lógica y Filosofia de la Ciencia, Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania), tematy: 1) Semantyczna analiza pojęcia logiczności: punkt zetknięcia logiki, filozofii nauki i filozofii języka 2) Zagadnienia podstaw w logice i logicznych teoriach języka naturalnego;
– Departement de Philosophie, Université de Nantes (Francja), temat: Logiki nieklasyczne;
– Departement de Philosophié, Université de Trois-Riviéres (Kanada), temat: Formalizacja pojęcia sądu w sensie logicznym dla zastosowań w teorii aktów mowy.
Prace redakcyjne:
(1) Bulletin of the Section of Logic, Uniwersytet Łódzki, red: Grzegorz Malinowski (Red. Naczelny), Janusz Ciuciura (Sekretarz Redakcji), (we współpracy z Agata Ciabattoni – Austria, J. Michael Dunn – U.S.A., Ramon Jansana – Hiszpania, Hiroakira Ono – Japonia, Piotr Wojtylak – Polska).
(2) Logica Trianguli, Université de Nantes; red: Grzegorz Malinowski (we współpracy z P.Bailhache – Nantes i L.Villegas-Forero – Santiago de Compostela).
(3) Acta Universitatis Lodzensis; Folia Philosophica; red: G.Malinowski (Red. Naczelny Serii).
(4) Archiwizacja internetowego wydania czasopisma Bulletin of the Section of Logic, vol. 1-34 (1971-2005).
Konferencje: