Sekcje

Sekcje i przewodniczący

 1. Sekcja Antropologii Filozoficznej – przewodniczący: Ks. prof. Jan Krokos (UKSW), sekretarz – dr hab. Michał Zembrzuski (UKSW) (mail: m.zembrzuski@uksw.edu.pl)
 2. Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii – przewodniczący: Prof. Maciej Woźniczka (UJD) (mail: m.wozniczka@ujd.edu.pl)
 3. Sekcja Epistemologii i Metafilozofii – przewodniczący: Prof. Marek Łagosz (UWr), sekretarz – mgr Bartosz Kośny (UWr)
 4. Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki – przewodnicząca: Prof. Iwona Lorenc (UW) (mail: i.lorenc@uw.edu.pl), sekretarz – dr hab. Mateusz Salwa (mail: mateusz.salwa@uw.edu.pl).
 5. Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki – przewodniczący: Prof. Paweł Łuków (UW)
 6. Sekcja Etyki Stosowanej – przewodnicząca: Prof. Ewa Nowak (UAM) (mail: ewanowak@amu.edu.pl)
 7. Sekcja Filozofii Działania – przewodniczący: Prof. Piotr Tomasz Makowski (UW) (mail: pmakowski@wz.uw.edu.pl)
 8. Sekcja Filozofii Feministycznej i Gender Studies – przewodnicząca: Prof. Aleksandra Derra (UMK) (mail:aleksandra.derra@umk.pl)
 9. Sekcja Filozofii Kultury – przewodnicząca: Prof. Anna Ziółkowska-Juś (UAM) (mail: annazio@amu.edu.pl)
 10. Sekcja Filozofii Polskiej – przewodniczący: Prof. Marek Rembierz (UŚ filia w Cieszynie)
 11. Sekcja Filozofii Prawa – przewodniczący: Prof. M. Zirk-Sadowski (UŁ)
 12. Sekcja Filozofii Przyrody – przewodniczący: Ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII), sekretarz – dr Andrzej Zykubek (KUL) (mail: andrzej.zykubek@kul.pl)
 13. Sekcja Filozofii Religii – przewodniczący: Prof. Ryszard Mordarski (UKW), sekretarz: dr Marek Pepliński (UG)
 14. Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki – przewodniczący: Prof. Janusz Grygieńć (UMK) (mail: jgrygienc@umk.pl), sekretarz – dr Bartosz Kuźniar (UwB)
 15. Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii – przewodniczący: Dr hab. Marcin Trybulec (UMCS) (mail: marcin.trybulec@umcs.pl)
 16. Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki – przewodniczący: Prof. Robert Poczobut (UwB) (mail: r.poczobut@uwb.edu.pl); sekretarz – dr Piotr Kozak (UwB)
 17. Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej XVI – XIX w. – przewodniczący: Prof. Tomasz Kupś, (UMK)
 18. Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej – przewodnicząca: Prof. Magdalena Bieniak (UW) (mail: magdalena.bieniak@uw.edu.pl)
  – Starożytnej, Prof. Dorota Zygmuntowicz (PAN) (mail: dzygmunt@ifispan.edu.pl)
  – Średniowiecznej Prof. Hanna Wojtczak (UŚ) (mail: hanna.wojtczak@us.edu.pl)
  – Renesansowej Prof. Krystyna Krauze-Błachowicz (UW) (mail: kmkrauze@uw.edu.pl)
 19. Sekcja Logiki – przewodniczący: Prof. Andrzej Indrzejczak (UŁ) (mail: andrzej.indrzejczak@uni.lodz.pl)
 20. Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki – przewodnicząca: Prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL) (alekka@kul.pl), sekretarz – dr Tomasz Łach (KUL) (mail: tomasz.lach@kul.pl)
 21. Sekcja Ontologii i Metafizyki – przewodniczący: Prof. Marek Piwowarczyk (KUL) (mail: marek.piwowarczyk@kul.pl)
 22. Sekcja Pozaeropejskich Tradycji Filozofii – przewodniczący: Dr Maciej Stanisław Zięba (Zaozhuang University Chiny) (mail: mszieba@poczta.pl)
 23. Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka – przewodnicząca: Prof. Katarzyna Kijania Placek (UJ)