Rada programowa

XII POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
11-16 września 2023

Rada programowa

 

Przedstawiciele organizatora (Uniwersytet Łódzki):

            Prof. dr hab. Elżbieta Jung – Przewodnicząca Rady

            Dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ

            Dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Filozoficznego:

            Prof. dr hab. Marek Hetmański – UMCS Lublin

            Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz – Uniwersytet Łódzki

            Prof. dr hab. Adam Grzeliński – UMK Toruń

Przedstawiciele Komitetu Nauk Filozoficznych PAN:

            Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz – UKW Bydgoszcz

            Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska – Uniwersytet Warszawski

            Prof. dr hab. Renata Ziemińska – Uniwersytet Szczeciński

Przedstawicielka organizatorów poprzedniego Zjazdu:

            Prof. dr hab. Monika Walczak – KUL Lublin