Propozycja współpracy

Szanowni Państwo,

Jest mi miło przypomnieć, że w dniach 11 – 16 września 2023 roku mamy nadzieję gościć Państwa na XII Polskim Zjeździe Filozoficznym. Rada Programowa ustaliła już wstępny program Zjazdu (w załączniku) upoważniając mnie jednocześnie, abym zwrócił się do Państwa, jako przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska filozoficznego obejmującego zarówno zawodowych filozofów, jak i sympatyków filozofii, do współtworzenia ostatecznej wersji programu.

            Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do organizatorów Zjazdu propozycji dodatkowych aktywności, które – jeśli zostaną zaakceptowane przez Radę – pojawią się w programie pod nazwą kolokwiów. Kolokwia będą się odbywały równolegle z obradami w sekcjach tematycznych.

            Zgłoszenia proszę przesyłać na adres 12pzf@filhist.uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022. Zgłoszenie powinno zawierać załącznik (pdf) zawierający tytuł, krótki opis wydarzenia, nazwisko i afiliację osoby zgłaszającej (czyli organizatora wydarzenia), spodziewaną ilość uczestników, opcjonalnie nazwiska przewidzianych uczestników (np. w przypadku dyskusji na wybrany temat) oraz sugestie co do terminu.

            Żywiąc nadzieję, że dzięki współpracy z Państwem zdołamy w sposób istotny wzbogacić i uatrakcyjnić program XII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, prosimy o przekazanie tego pisma wszystkim osobom, które mogłyby być zainteresowane.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Maciaszek
Dyrektor Instytutu Filozofii