Program XII Polskiego Zjazdu Filozoficznego

XII Polski Zjazd Filozoficzny
(Uniwersytet Łódzki, 11-16 września 2023)

 

Dzień pierwszy – 11.09 (poniedziałek) (EC1)
15.00 – 16.00 Uroczyste otwarcie Zjazdu

16.00 – 17.45 Debata Inauguracyjna: Co dziś należy uznać za właściwe zadanie filozofii?
Moderator: prof. Adam Grobler (UO)

Uczestnicy:
prof. Barbara Chyrowicz (KUL)
prof. Katarzyna Paprzycka–Hausman (UW)
prof. Włodzimierz Galewicz (UJ)
prof. Andrzej Szahaj (UMK)
prof. Szymon Wróbel (PAN)

17.45 – 18.45 Koncert

19.00 – 21.00 Uroczysta kolacja

Dzień drugi – 12.09 (wtorek)

09.00 – 10.30 Wykład plenarny 1 – prof. Susan Haack (University of Miami)

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Sympozjum 1: Prawo naturalne a idea rządów prawa
Prowadzący: prof. Maciej Kaniowski (UŁ)

Uczestnicy:
prof. Christoph Horn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)
prof. Matthias Kaufmann (Martin-Luther-Universität Halle)
prof. Marek Piechowiak (Uniwersytet SWPS)

Sympozjum 2: Czasopisma filozoficzne
Prowadzący prof. Adam Grzeliński (UMK)

13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 16.45

Panel dyskusyjny 1 (temat do ustalenia)

Panel dyskusyjny 2 (temat do ustalenia)

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa

17.00 – 19.15 Sekcje tematyczne

Dzień trzeci – 13.09 (środa)

09.00 – 10.30 Wykład plenarny 2 – prof. Adam Chmielewski (UWr)
Prawda i polityka

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 13.00 Sekcje tematyczne

13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 16.30 Wykład plenarny 3 (Przeglądu Filozoficznego) – dr Błażej Skrzypulec (UJ)
Temat: (do ustalenia)

16.30 – 16.45 Przerwa kawowa

16.45 – 19.00 Sekcje tematyczne

Dzień czwarty – 14.09 (czwartek)

09.00 – 10.30 Wykład plenarny 4, prof. Piotr Gutowski (KUL)
Najnowsze filozoficzne spory teistów z ateistami: Geneza, pola konfliktu i wyniki

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 13.00 Sekcje tematyczne

13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 16.45

Debata 2 Filozofia wobec wyzwań współczesności
Moderator: prof. Krzysztof Wójtowicz (UW)

Uczestnicy:
prof. Ewa Bińczyk (UMK)
prof. Natasza Szutta (UG)
prof. Anna Brożek (UW)
prof. Marcin Miłkowski (PAN)
prof. Piotr Jan Morciniec (UO)

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa

17.00 – 19.15 Sekcje tematyczne

Dzień piąty – 15.09 (piątek)

09.00 – 10.30 Wykład plenarny 5 – prof. Sebastian Kołodziejczyk (UJ)
Zmiany paradygmatów w metafizyce współczesnej. Od eliminacji do deflacji

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 13.00 Sekcje tematyczne

13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 16.30 Wykład plenarny 6 – prof. Martyna Koszkało (UG)
Paradoks wolnej woli – między determinacją a wolnością. Od św. Augustyna do Jana Dunsa Szkota.

16.30 – 16.45 Przerwa kawowa

16.45 – 19.00

Sympozjum 3: Współczesna filozofia analityczna
Prowadzący: prof. Tadeusz Szubka (USz)

Sympozjum 4: Problemy tłumaczenia tekstów filozoficznych
Prowadzący: prof. Małgorzata Kowalska (UwB) i prof. Joanna Usakiewicz (UwB)

 

Dzień szósty – 16.09 (sobota)

09.00 – 11.15

Sympozjum 5: Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego
Prowadzący: prof. Ryszard Kleszcz (UŁ) i prof. Janusz Maciaszek (UŁ)

Sympozjum 6: Filozofia pyta o street art
Prowadząca: prof. Wioletta Kazimierska-Jeżyk
Uczestnicy:
dr Adam Andrzejewski, Zakład Historii Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UW
dr hab. Mateusz Salwa, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii UW
prof. Marek Pabich, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
prof. Marek Krajewski, Zakład Teorii i Badań praktyk Społecznych UAM
prof. Ewa Rewers, Zakład Kulturowych Studiów Miejskich UAM
dr hab. A. Gralińska-Toborek, Instytut Historii sztuki UŁ

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Wykład plenarny 7 – prof. Aldona Pobojewska (UŁ).
Dydaktyka

13.15 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie Zjazdu