© prof. dr hab. Grzegorz Malinowski - Instytut Filozofii UŁ