1. Marek Nowak - (june, 1989), Logiki zachowujące stopnie prawdziwości [Logics preserving degrees of truth]
  reviewers: prof. Janusz Czelakowski, prof. Marek Tokarz
 2. Piotr Łukowski - (june 23, 1993), Intuicjonistyczny rachunek zdań z identycznością [Intuitionistic sentential calculus with identity]
  reviewers: prof. Mieczysław Omyła, prof. Jacek Kabziński
 3. Janusz Kaczmarek - (may 18, 1995), Pragmatyczno-logiczne pojęcie sądu [Pragmatic-logical concept of proosition]
  reviewers: prof. Jan Woleński, prof. Adam Nowaczyk
 4. Janusz Maciaszek - (june 1, 1995), Znaki logiczne w logice oraz w sformalizowanych wersjach języka naturalnego [Logical constants in logic and in formalized versions of natura language]
  reviewers: prof. Kazimierz Trzęsicki, prof. Adam Nowaczyk
 5. Marek Rosiak - (july 17, 1995), Analiza i formalizacja Husserlowskiej teorii całości i części [Analysis and formalization of Husserl theory of wholes and parts]
  reviewers: prof. Jerzy Perzanowski, prof. Michał Tempczyk
 6. Andrzej Indrzejczak - (july, 1997), Sekwentowe i założeniowe formalizacje zdaniowych logik modalnych [Sequent and suppositional formalizations of sentential modal logics]
  reviewers: prof. Jerzy Perzanowski, prof. Grzegorz Bryll
 7. Dorota Rybarkiewicz - (july, 1997), Pragmatyka metafor [Pragmatics of metaphors]
  reviewers: prof. Jacek Juliusz Jadacki, prof. Adam Nowaczyk
 8. Janusz Ciuciura - (september, 2005), Systemy logiki dyskusyjnej [System of discurssive logic]
  reviewers: prof. Andrzej Pietruszczak, dr hab. Marek Nowak

© prof. dr hab. Grzegorz Malinowski - Instytut Filozofii UŁ