Promocja 8-miu doktorów nauk humanistycznych i kilkunastu magistrów.
Ogólna opieka naukowa nad habilitantami.

Wypromowani doktorzy:

 1. Marek Nowak - (czerwiec 1989 r.), Logiki zachowujące stopnie prawdziwości
  recenzenci: prof. Janusz Czelakowski, prof. Marek Tokarz
 2. Piotr Łukowski - (23 czerwca 1993 r.), Intuicjonistyczny rachunek zdań z identycznością
  recenzenci: prof. Mieczysław Omyła, prof. Jacek Kabziński
 3. Janusz Kaczmarek - (18 maja 1995 r.), Pragmatyczno-logiczne pojęcie sądu
  recenzenci: prof. Jan Woleński, prof. Adam Nowaczyk
 4. Janusz Maciaszek - (1 czerwca 1995 r.), Znaki logiczne w logice oraz w sformalizowanych wersjach języka naturalnego
  recenzenci: prof. Kazimierz Trzęsicki, prof. Adam Nowaczyk
 5. Marek Rosiak - (17 lipca 1995 r.), Analiza i formalizacja Husserlowskiej teorii całości i części
  recenzenci: prof. Jerzy Perzanowski, prof. Michał Tempczyk
 6. Andrzej Indrzejczak - (lipiec 1997 r.), Sekwentowe i założeniowe formalizacje zdaniowych logik modalnych
  recenzenci: prof. Jerzy Perzanowski, prof. Grzegorz Bryll
 7. Dorota Rybarkiewicz - (lipiec 1997 r.), Pragmatyka metafor
  recenzenci: prof. Jacek Juliusz Jadacki, prof. Adam Nowaczyk
 8. Janusz Ciuciura - (wrzesień 2005 r.), Systemy logiki dyskusyjnej
  recenzenci: prof. Andrzej Pietruszczak, dr hab. Marek Nowak

© prof. dr hab. Grzegorz Malinowski - Instytut Filozofii UŁ