Zainteresowania: Logika filozoficzna i logika matematyczna, metodologia ogólna, wybrane zagadnienia z teorii systemów informacyjnych

Badania:

  • logika klasyczna i logiki nieklasyczne
  • logiki wielowartościowe, ich podstawy filozoficzne, formalizacja i algebraizacja
  • teoria wzmocnień rachunków zdaniowych
  • konsekwencja logiczna, jej semantyki i teoria matryc logicznych
  • uogólnienia paradygmatu inferencji logicznej oraz semantyki matrycowej
  • dwuwartościowość, logiki niefregowskie, SCI-rachunek z identycznością zdaniową
  • referencyjna I inferencyjna wielowartościowość
  • logiczne aspekty teorii systemów informacyjnych.
© prof. dr hab. Grzegorz Malinowski - Instytut Filozofii UŁ