Plany zajęć

Rok akademicki 2021/2022

Studia I-go stopnia

Semestr letni

Plany I roku, studia I-go stopnia, lato 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN-ZAJĘĆ 1_LIC_2021_2022_lato

Plany II roku, studia I-go stopnia, lato 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru oraz moduły)

PLAN-ZAJĘĆ 2_LIC_2021_2022_lato

Plany III roku, studia I-go stopnia, lato 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru)

PLAN-ZAJĘĆ 3_LIC_2021_2022_lato

 

STUDIA II -go stopnia

Semestr letni

Plany I roku, studia II-go stopnia, lato 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN-ZAJĘĆ 1_MGR_2021_2022_lato

Plany II roku, studia II-go stopnia, lato 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru)

PLAN-ZAJĘĆ 2_MGR_2021_2022_lato

 

Semestr zimowy

Plany I roku, studia I-go stopnia, zima 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN ZAJĘĆ 1_LIC_2021_22_zima

Plany II roku, studia I-go stopnia, zima 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru)

PLAN ZAJĘĆ 2_LIC_2021_22_zima

Plany III roku, studia I-go stopnia, zima 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe, moduły oraz zajęcia do wyboru)

PLAN ZAJĘĆ 3_LIC_2021_22_zima

 

STUDIA II -go stopnia

Semestr zimowy

Plany I roku, studia II-go stopnia, zima 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN ZAJĘĆ 1_MGR_2021_22_zima

Plany II roku, studia I-go stopnia, zima 2021-2022 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru)

PLAN ZAJĘĆ 2_MGR_2021_22_zima

 

Kalendarz akademicki 2021/2022

Zarządzenie_nr_150_Rektora_Uniwersytetu_Łódzkiego_z_dnia_17.05.2021_r._w_sprawie_podziału_roku_akademickiego_2021-2022

_______________________________________________________________________________________________

PLANY ARCHIWALNE

Rok akademicki 2020/2021

Studia I-go stopnia

Semestr letni

Plany I roku, studia I-go stopnia, lato 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN-ZAJĘĆ 1_LIC_2020_2021_lato

Plany II roku, studia I-go stopnia, lato 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru oraz moduły)

PLAN-ZAJĘĆ 2_LIC_2020_2021_lato

Plany III roku, studia I-go stopnia, lato 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru)

PLAN-ZAJĘĆ 3_LIC_2020_2021_lato

 

Studia II-go stopnia

Semestr letni

Plany I roku, studia II-go stopnia, lato 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN-ZAJĘĆ 1_MGR_2020_2021_lato

Plany II roku, studia II-go stopnia, lato 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru)

PLAN-ZAJĘĆ 2_MGR_2020_2021_lato

_______________________________

Rok akademicki 2020/2021

Semestr zimowy

Plany I roku, studia I-go stopnia, zima 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN-ZAJĘĆ-1_LIC_2020_21_zima

Plany II roku, studia I-go stopnia, zima 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN ZAJĘĆ 2_LIC_2020_21_zima

Plany III roku, studia I-go stopnia, zima 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN ZAJĘĆ 3_LIC_2020_21_zima

 

STUDIA II -go stopnia

Semestr zimowy

Plany I roku, studia II-go stopnia, zima 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN ZAJĘĆ 1_MGR_2020_21_zima

Plany II roku, studia I-go stopnia, zima 2020-2021 (zajęcia obowiązkowe)

PLAN ZAJĘĆ 2_MGR_2020_21_zima

 

Kalendarz akademicki 2020/2021

Kalendarz akademicki 2020-2021

 

_______________________________________________________________________________________________

PLANY ARCHIWALNE

Rok akademicki 2019/2020

Semestr letni

[data aktualizacji: 6.03.2020]

Plany I roku, studia I-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe)

Plany I roku, studia I – go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe) 

[data aktualizacji: 20.02.2020]

Plany II roku, studia I-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru oraz moduły) 

Plany III roku l, studia I-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru) 

 

[data aktualizacji: 20.02.2020]

Plany I roku – studia II-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe)

[data aktualizacji: 20.02.2020]

Plany II roku, studia II-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru) 

_________________

Rok akademicki 2019/2020

Semestr zimowy

[data aktualizacji: 27.09.2019]

Plany I roku licencjatu, zima 2019-20

Plany II roku licencjatu, zima 2019-20

Plany III roku licencjatu, zima 2019-20 (zajęcia obowiązkowe, do wyboru oraz moduły) 

 

Plan I roku – studia magisterskie, zima 2019-20

Plan II rok – studia magisterskie, zima 2019-2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________

FILOZOFIA I stopień Plan studiów w postaci siatki obowiązująca od 2019-2020

Filozofia II stopień_Plan studiów w postaci siatki obowiązująca od2019-2020

Filozofia studia magisterskie – siatka godzin obowiązująca od roku 2018/2019

Uzupełniający egzamin z wiedzy filozoficznej dla absolwentów kierunków innych niż filozofia


Wniosek o zapisanie/wypisanie z zajęć w roku 2019/2020

Obowiązkowe szkolenie Prawo autorskie 2016 dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich


Kalendarz akademicki 2019-2020

Zarządzenie Dziekana Wydz. Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 r., w sprawie szczegółowych procedur prowadzenia kształcenia oraz polityki dydaktycznej Wydziału

Szczegółowe procedury prowadzenia kształcenia na Wydziale w świetle Zarządzenia nr 1/2018/2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2016 z dnia 31 lipca 2016 w sprawie konieczności umieszczania prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2017 w sprawie działań antyplagiatowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017, w sprawie uregulowania zakresu wymagań przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2018 r.

 

PLANY ARCHIWALNE 2018/2019

PLANY ARCHIWALNE 2017/2018

PLANY ARCHIWALNE 2016/2017