Rada Instytutu Filozofii UŁ

 

 1. Pani mgr Paulina Frankiewicz – przedstawicielka Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych
 2. Dr hab. Prof. UŁ Marek Gensler – z wyboru
 3. Dr hab. Prof. UŁ Witold Glinkowski – z wyboru
 4. dr hab. Andrzej Indrzejczak – Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk UŁ
 5. dr hab. Elżbieta Jung – Kierownik Katedry Historii Filozofii UŁ
 6. Dr hab. Prof. UŁ Andrzej Kaniowski – Kierownik Katedry Etyki UŁ
 7. Dr Krzysztof Kędziora – Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ
 8. dr hab. Ryszard Kleszcz – z wyboru
 9. Pan Michał Kowalczyk – przedstawiciel studentów – Filozofia, studia II-go stopnia
 10. Dr Marcin Leszczyński – Kierownik praktyk
 11. Dr hab. Prof. UŁ Janusz Maciaszek – Dyrektor Instytutu Filozofii UŁ
 12. Dr Joanna Miksa – z wyboru
 13. Pan Dawid Góras – przedstawiciel studentów – Filozofia, studia I-go stopnia
 14. Dr hab. Prof. UŁ Paweł Pieniążek – Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej UŁ
 15. Dr hab. Robert Podkoński – z wyboru
 16. Dr hab. Prof. UŁ Tomasz Stegliński – z wyboru