Kategoria: Dla Studentów

Wybrane zajęcia do wyboru dla studentów kierunku: filozofia – studia licencjackie i magisterskie w roku akad. 2020/2021

Szanowni Państwo w imieniu Dyrekcji Instytutu Filozofii UŁ uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 będą realizowane następujące zajęcia do wyboru dla studentów. Wyniki wyborów_Zajęcia do wyboru_Licencjat_2020_2021 Wyniki wyborów_Zajęcia do wyboru_Magisterskie_2020_2021

Komunikat Rektora UŁ w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej, Zarządzenie nr 112 i Zarządzenie nr 113 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo  W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, władze Uniwersytetu Łódzkiego do dnia  31.05.2020 r. zawieszają działalność dydaktyczną Uczelni (wszystkie formy zajęć poza tymi prowadzonymi w...