Kategoria: Dla Studentów

Zmiana prowadzących zajęcia do wyboru dla III roku w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, studia I-go stopnia

Szanowni Państwo  uprzejmie informuję, że za zgodą Pana dra hab. Janusza Maciaszka, prof. UŁ Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ nastąpiła zmiana prowadzących zajęcia do wyboru w roku akademickim 2020/2021, studia I-go stopnia, Ćwiczenia w języku obcym 15 godzin...

Test diagnostyczny dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Szanowni Państwo podobnie jak w ubiegłym roku Studium Języków Obcych przygotowało test określający poziom znajomości języka obcego dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Test diagnostyczny będzie dostępny na uniwersyteckiej...

Zmiana planu zajęć dla studentów II-go roku, studia drugiego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana planu zajęć dla studentów II -go roku, studia drugiego stopnia, kierunek: filozofia w roku akademickim 2020/2021. Przedmiot: Zajęcia do wyboru: Ćwiczenia w języku polskim, Estetyzm a estetyzacja – kluczowe narracja...

UWAGA!!! NOWA FORMA SPOTKANIA Filozofia, spotkanie informacyjne dla studentów I roku, studia pierwszego stopnia, aplikacja MS Teams

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne ze studentami pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku: Filozofia w dniu 16 października 2020 r. (piątek) o godzinie 11.30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Zaproszenia zostały wysłane do...

Spotkanie informacyjne dla studentów okcydentalistyki z opiekunką I roku studiów dr hab. Wiolettą Kazimierską-Jerzyk

Szanowni Państwo Studentki i Studenci I roku okcydentalistyki, zapraszam na spotkanie informacyjne w dniu 16 października o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Teams (która jest oficjalnym narzędziem dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego). Wysłałam do Państwa zaproszenia...