Autor: sekretariat-if

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ z dnia 25.09.2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych semestru zimowego 2021/2022

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy o Komunikacie Dziekana Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ z dnia 25.09.2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych semestru zimowego 2021/2022 komunikat dziekana WFH w sprawie organizacji zaj. dyd. sem. zim....

Nowe zarządzenia Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy o nowych zarządzeniach Pana Prof. dra hab. Macieja Kokoszko Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 3/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uregulowania zakresu wymagań przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego Zarządzenie Dziekana Wydziału...

Wykaz wybranych przez studentów zajęć do wyboru dla studentów kierunku: filozofia – studia licencjackie i magisterskie w roku akad. 2021/2022

Szanowni Państwo w imieniu Dyrekcji Instytutu Filozofii UŁ uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 będą realizowane następujące zajęcia do wyboru dla studentów kierunku: filozofia – studia licencjackie i magisterskie. Zaj. do wyb_J.Polski_LIC._2021_2022_Wyniki_OST Zaj. do...