Pani dr Agnieszka Świętosławska – zajęcia z przedmiotu: Odkrywanie i reinterpretowanie tradycji klasycznej i średniowiecznej w sztuce epoki nowożytnej

Zobacz także...