Szanowni Państwo,

KONKURS DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA

‚Filozofia w praktyce’ ogłasza kolejny konkurs dla studentów z całej Polski na prace dotyczące szeroko rozumianej filozofii praktycznej.
* Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2019/20) wszystkich polskich szkół wyższych studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków.
* Objętość całkowita (wraz z bibliografią i przypisami): nie więcej niż 20 tys. znaków ze spacjami.
* Bibliografia powinna być robiona w spójny sposób wedle standardów czasopism naukowych (np. można się wzorować na czasopiśmie ‚Diametros’).
* W nagłówku pracy proszę podać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, uczelnia, rok i kierunek studiów.
* Prace nadesłane do konkursu nie powinny być wcześniej ani publikowane, ani udostępniane publicznie (ale mogą to być prace zaliczeniowe).
* Termin zgłaszania prac: 31 maja 2020 roku
* Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (1000 zł, 500 zł, 250 zł) oraz kupony na zakup książek, a ich prace mogą zostać opublikowane w czasopiśmie ‚Filozofia w Praktyce’.
* Przesyłanie zgłoszeń oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl .
Więcej informacji na stronie: http://filozofiawpraktyce.pl/konkurs/.