Szanowni Państwo

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, władze Uniwersytetu Łódzkiego do dnia  31.05.2020 r. zawieszają działalność dydaktyczną Uczelni (wszystkie formy zajęć poza tymi prowadzonymi w formie online) cała administracja UŁ jest dostępna poprzez kontakt mailowy . Zamknięte dla użytkowników pozostają m.in. BUŁ i Centrum Wychowania Fizycznego UŁ. Letnia sesja egzaminacyjna zostaje przesunięta na 24 VIII-24 IX. 

Komunikat Rektora UŁ w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr 112 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019-2020

Zarządzenie nr 113 ws. szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych.