Informacja o uczestnikach rekomendowanych do zawodów centralnych XXXI Olimpiady Filozoficznej.

Zobacz także...