Uwaga

Mój najbliższy dyżur, który planowo miał odbyć się w środę 30 stycznia w godz. 12:00-13:30, odbędzie się w czwartek 31 stycznia w godz. 12:00-13:30.

Materiały dla studentów

Biologia
Metodologia nauk przyrodniczych z elementami bioetyki

Filozofia
Logika ogólna
Logika 2.0
Logika: Moduł 02, ćwiczenia A
Technologia informacyjna

Hispanistyka
Historia filozofii

Erasmus students
Rhetoric and Argumentation