Materiały dla studentów

Biologia (przedmiot Metodologia nauk przyrodniczych z elementami bioetyki)

ERASMUS (Introduction to political philosophy course)

Filozofia (przedmiot Logika ogólna)

Filozofia (przedmiot Logika 2.0)

Filozofia (przedmiot Logika: Moduł 02, ćwiczenia A)

Okcydentalistyka (przedmiot Analiza i reinterpretacja tekstów filozoficznych)