Egzaminy licencjackie

Uwaga studenci III roku studiów licencjackich

Informuję, że zgodnie z

Zasadami i sposobem organizacji egzaminu licencjackiego

w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego

 

Studenci zobowiązani do powiadomienia (w formie pisemnej) Sekretariatu Instytutu Filozofii o:

  1. wyborze zajęć specjalistycznych, których treści programowe będą przedmiotem egzaminacyjnym,
  2. wyborze jednej z dwu podstawowych subdyscyplin filozoficznych, logiki lub etyki, jako przedmiotów egzaminacyjnych

w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego, szóstego semestru studiów.

W roku akademickim 2015/2016 termin ten upływa 29 lutego 2016.

Oświadczenie

Zmiana w Regulaminie egzaminu licencjackiego obowiązująca do roku akademickiego 2015/2016

Od roku akademickiego 2016/2017( zgodnie z nowym programem studiów) studia na poziomie licencjatu kończą się licencjacką pracądyplomową.

 

Pytania

(1) część ogólna

 

 

(2) część specjalistyczna dla roku akademickiego 2014/2015

(3) część specjalistyczna dla roku akademickiego 2015/2016