Pracownicy Katedry Historii Filozofii

dr hab. Artur Banaszkiewicz

Pok. 319 • tel. 635-61-15 • e-mail: artur.b@toya.net.pl
Konsultacje: pon. 12.00-13.30

prof. dr hab. Elżbieta Jung

Kierownik Katedry Historii Filozofii

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: fhjung@uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 15.30-17.00

dr hab. Marek Kozłowski, prof. UŁ

Pok. 318 • tel. 42 635 61 15 • e-mail: markoz@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: Emeritus

mgr Marcin Leszczyński

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: marcin.leszczynski@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 13.30-15.00

dr Joanna Papiernik

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: j.papiernik@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon.15.30-17.00

dr Robert Podkoński

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: podkon@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 12.00-14.00

dr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ

Pok. 319 • tel. 42 635 61 15 • e-mail: sliwinskifilozofia@o2.pl
Konsultacje: Urlop naukowy-semestr zimowy