Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filozofii UŁ
dr hab. prof. UŁ Janusz Maciaszek (pok. 115A)
dyżur: poniedziałek 10.30-12.00; środa 11.45-12.45

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ
dr Krzysztof Kędziora
dyżur: poniedziałek 10.15-12.00 i 13.30-14.15 w terminie od 4.04.2022 r. do 9.05.2022 r. (pok. 115A). Od 16.05.2022 r. (poniedziałek) dyżur 11.45-14.15 (pok. 115A).