Dyrekcja

Dyrektor
dr hab. prof. UŁ Janusz Maciaszek (pok. 115A)
godziny przyjęć interesantów: środa 10.00-12.00

Z-ca Dyrektora
dr Krzysztof Kędziora (pok. 115A)
godziny przyjęć interesantów: czwartek, 12.00-13.00

Sekretariat
mgr Wiesława Pierścińska (pok. 115)
poniedziałek-piątek, 9.30 – 15.30
tel./fax 0-42-635-61-29 tel. 0-42-635-61-35
90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5
e-mail: filozofia@filozof.uni.lodz.pl
www.filozof.uni.lodz.pl