dr Krzysztof Kędziora

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii

Pok. 315 • tel. 42 635 61 45 • e-mail: kedziora@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: czw. 13.00-14.00 (315); 12.00-13.00(115A)