dr hab. Piotr Łukowski, prof. UŁ

Pok. 304 • tel. 42 635 61 32 • e-mail: piotr.lukowski@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 12.00-13.30