dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ

Pok. 309 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: pawelp@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: urlop naukowy