dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ

Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej

Pok. 309 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: pawelp@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 10.00-11.30