dr hab. Małgorzata Kwietniewska

Pok. 309 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: maomei@step.com.pl
Konsultacje: urlop naukowy
http://www.filozof.uni.lodz.pl/prac/mk/mk.htm