dr Agnieszka Gralińska-Toborek

Pok. 317 • tel. 42 635 61 28 • e-mail: grala@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: urlop naukowy do 06.17