Instytut Filozofii UŁ

prof. nadzw. dr hab. Marek Nowak

Uniwersytet Łódzki
CV English    Publikacje    Odczyty    Materiały dydaktyczne online
Aby zobaczyć adres poczty musisz mieć włączony Java Script
Wyksztacenie:
        1982 uzyskanie tytułu magistra fizyki na Uniwersytecie Łódzkim
        1981-83 studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Łódzkim
        1989 uzyskanie tytułu doktora na podstawie rozprawy „Logiki zachowujące stopnie prawdziwości” (promotor: prof. Grzegorz Malinowski)
        2003 uzyskanie tytułu doktora habilitowanego (specjalności: logika, filozofia języka), rozprawa habilitacyjna: „Formalna reprezentacja pojęcia sądu (dla zastosowań w teorii aktów mowy)”
Praca:
         Asystent w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk UŁ (1982-1989)
         Adiunkt w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk UŁ (1989-2005)
         Profesor nadzwyczajny w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk UŁ (od 2005)
         Członek grupy roboczej pracującej w ogólnopolskim projekcie RPBP III.24
dotyczącym komputerowo wspomaganego nauczania logiki matematycznej i
teorii mnogości (1988-1990)
         Członek grupy badawczej w dziedzinie filozofii analitycznej w Universite du Quebec a Trois-Rivieres, Quebec, Kanada (1990-1995)
         Sekretarz Redakcji międzynarodowego czasopisma Bulletin of the Section of Logic, University of Lodz (1995-1999)
         Wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (1997-2010)
         Wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim (2005-2010)
Zainteresowania:
         Logika matematyczna
         Podstawy matematyki
         Filozofia języka
         Algebra uniwersalna
Pole badawcze:
         Formalna metodologia rachunków zdaniowych
         Filozoficzne interpretacje logik wielowartościowych
         Niemonotoniczne inferencje - filozoficzne i formalne aspekty
         Teoria mnogości w systemie komputerowym Mizar
         Formalna teoria sądu w sensie logicznym
         Teoria aktów mowy
         Modalne logiki intuicjonistyczne zdaniowe
         Logiki parakonsystentne
         Semantyka boolowska dla języka naturalnego
         Logiki relewantne
         Logiki niefregowskie
Wykłady i seminaria:
         Logika (sylogistyka oraz klasyczne logiki zdaniowa i kwantyfikatorowa pierwszego rzędu)
         Logika prawnicza
         Logika formalna dla filozofów
         Elementy logiki, teorii mnogości i teorii algebr Boole’a dla studentów informatyki
         Algebraiczne metody w metodologii logik zdaniowych
         Algebraiczne metody w metalogice logiki pierwszego rzędu
         Teoria mnogości Zermelo-Fraenkla
         Podstawy matematyki
         Teoria aktów mowy
         Zdania, sądy, sytuacje: próba jednolitego ujęcia
         Filozofia matematyki