1992 profesor nauk humanistycznych (Prezydent RP)
1980 dr hab. nauk humanistycznych (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
1973 dr nauk humanistycznych (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
1968 mgr matematyki (Uniwersytet Łódzki)

 • Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim, 1993 – 2015 ; emeritus.
 • Dyrektor Instytutu Filozofii UŁ, 2005 - 2012.
 • Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk UŁ, 1991 – 2015.
 • Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego d/s Współpracy z Zagranicą, 1993 - 1996.
 • Prodziekan d/s dydaktyki Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, 1984 - 1987.
 • Autor 100. publikacji w czasopismach logicznych, głównie o zasięgu międzynarodowym, m. in. Bulletin of the Section of Logic, Erkentnis, Logique et Analyse, Reports on Mathematical Logic i Studia Logica.
 • Autor książek: Topics in the Theory of Strenghtenings of Sentential Calculi, Polish Academy of Sciences, Warszawa 1979, Elements of Logic, Foundation le Hodey, Brussels 1990, Many-valued Logics, Oxford Logic Guides 25, Oxford University Press, 1993. Logiki wielowartościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Logika ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Redaktor kwartalnika Bulletin of the Section of Logic, Department of Logic, University of Łódź [do 1992 wydawany przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], 1974 – 2018 ; Executive Editor, 1974 – 1992, Editor-in-Chief, 1993 – 2018.
 • Redaktor Folia Philosophica, Acta Universitatis Lodzensis, Uniwersytet Łódzki, 1987 - 2002: Zastępca Redaktora Naczelnego, 2003 - 2014: Redaktor Naczelny.
 • Redaktor Studia Logica, (international journal for symbolic logic): 1978 - 1987: Executive Editor, 1991 - 92: Zastępca Redaktora Naczelnego, 1993 - 2003: Członek Komitetu Redakcyjnego, od 2004 Członek Rady Redakcyjnej
 • Redaktor Logica Trianguli, pisma wydawanego przez Uniwersytet w Nantes (Francja), 1997 - 2002.
 • Członek Komitetów Redakcyjnych pism: Studies in Grammar and Rhetoric (Uniwersytet w Białymstoku) - od 1999. Agora (Hiszpania, Uniwersytet w Santiago de Compostela) - od 1987 r.; Epistemologiques (CNRS, Paryż) - od 1999 r.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego: Studies in Universal Logic, Springer (A Birkhäuser book series), od 2007 r.
 • Visiting professor: [1989] Santiago de Compostela (Hiszpania); [1991 - 1999] Nantes (Francja); [1990,2000] Campinas (Brazylia); [1990,2000] Trois-Rivieres /York (Kanada); [2002] Chapel Hill (USA); [2004] Helsinki (Finlandia); [2005,2009] Uppsala (Szwecja).
© prof. dr hab. Grzegorz Malinowski - Instytut Filozofii UŁ