Home | O mnie || Zainteresowania | Dla studentów 

Ukończyłam biochemię, a następnie studiowałam filozofię. Doktorat z filozofii (1980) uzyskałam na podstawie dysertacji: Koncepcja natury i kultury w poglądach Konrada Lorenza, a habilitowałam się (1996) w zakresie epistemologii na bazie dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki Biologia i poznanie. Biologiczne "a priori" człowieka a realizm teoriopoznawczy. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymałam w 2015 roku.

Byłam stypendystką Fundacji Alexandra von Humboldta (Giessen 1984 - 1986) oraz Fundacji Walthera-Rathenau (Berlin 1990 - 1991). Uczestniczyłam czynnie w licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, odbyłam również wiele staży badawczych na uczelniach zagranicznych.

W latach 1996 - 2001 pełniłam funkcję pełnomocnika dziekana ds. studiów filozoficznych, a w kadencjach 2001 - 2005 dyrektora Instytutu Filozofii UŁ.

Oprócz działalności naukowej (patrz: zainteresowania), propaguję nauczanie filozofii metodą warsztatową. Tzw. warsztaty z dociekań filozoficznych prowadziłam w szkole podstawowej, liceum, w szkołach wyższych, na studiach podyplomowych, jak również na uniwersytecie trzeciego wieku. Uczestnikom zajęć staram się pokazać, że filozofia to nie tylko zbiór stanowisk i kierunków, ale również żywa refleksja na temat problemów rzeczywistości, które dotyczą nas wszystkich; refleksja, która pozwala lepiej rozumieć świat.

Ciekawostka: w plebiscycie dodatku „Gazety Wyborczej” „Wysokie Obcasy” na Polkę 2007 uzyskałam III miejsce (pierwsze w kategorii: nauka).