Plany archiwalne 2018/2019

Plany I roku licencjatu zima 2018-19

Plany I roku licencjatu lato 2018-19

Plany II roku licencjatu zima 2018-19

Plany II roku licencjatu lato 2018-19

Plany III roku licencjatu zima 2018-19

Plany III roku licencjatu lato 2018-19

Licencjackie – wybrane zajęcia do wyboru w roku 2018-2019 Lato

Moduły II i III rok licencjatu 2018/19

Zajęcia obowiązkowe na studiach licencjackich 2018-19

Filozofia_licencjat-Siatka-godzin-2018


Plan_zaj1_MAG_2018_19_zimaA

Plany I roku studia magisterskie lato 2018-19

Plan II rok magisterskie zima lato 2018-2019

Plany II roku studia magisterskie lato 2018-19

Magisterskie – wybrane zajęcia do wyboru w roku 2018-2019 Lato

Zajęcia obowiązkowe na studiach magisterskich 2018-19

Filozofia studia magisterskie – siatka godzin obowiązująca od roku 2018/2019

Studia magisterskie – siatka godzin

Uzupełniający egzamin z wiedzy filozoficznej dla absolwentów kierunków innych niż filozofia


Wniosek o zapisanie/wypisanie z zajęć w roku 2018/2019

Obowiązkowe szkolenie Prawo autorskie 2016 dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich


Kalendarz akademicki 2018-2019

Zarządzenie Dziekana Wydz. Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 r., w sprawie szczegółowych procedur prowadzenia kształcenia oraz polityki dydaktycznej Wydziału

Szczegółowe procedury prowadzenia kształcenia na Wydziale w świetle Zarządzenia nr 1/2018/2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2016 z dnia 31 lipca 2016 w sprawie konieczności umieszczania prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2017 w sprawie działań antyplagiatowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017, w sprawie uregulowania zakresu wymagań przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2018 r.

 

PLANY ARCHIWALNE 2017/2018

PLANY ARCHIWALNE 2016/2017