Plany zajęć

Rok akademicki 2019/2020

Semestr letni

[data aktualizacji: 6.03.2020]

Plany I roku, studia I-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe)

Plany I roku, studia I – go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe) 

[data aktualizacji: 20.02.2020]

Plany II roku, studia I-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru oraz moduły) 

Plany III roku l, studia I-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru) 

 

[data aktualizacji: 20.02.2020]

Plany I roku – studia II-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe)

[data aktualizacji: 20.02.2020]

Plany II roku, studia II-go stopnia, lato 2019-2020 (zajęcia obowiązkowe, zajęcia do wyboru) 

_________________

Rok akademicki 2019/2020

Semestr zimowy

[data aktualizacji: 27.09.2019]

Plany I roku licencjatu, zima 2019-20

Plany II roku licencjatu, zima 2019-20

Plany III roku licencjatu, zima 2019-20 (zajęcia obowiązkowe, do wyboru oraz moduły) 

 

Plan I roku – studia magisterskie, zima 2019-20

Plan II rok – studia magisterskie, zima 2019-2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________

FILOZOFIA I stopień Plan studiów w postaci siatki obowiązująca od 2019-2020

Filozofia II stopień_Plan studiów w postaci siatki obowiązująca od2019-2020

Filozofia studia magisterskie – siatka godzin obowiązująca od roku 2018/2019

Uzupełniający egzamin z wiedzy filozoficznej dla absolwentów kierunków innych niż filozofia


Wniosek o zapisanie/wypisanie z zajęć w roku 2019/2020

Obowiązkowe szkolenie Prawo autorskie 2016 dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich


Kalendarz akademicki 2019-2020

Zarządzenie Dziekana Wydz. Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 r., w sprawie szczegółowych procedur prowadzenia kształcenia oraz polityki dydaktycznej Wydziału

Szczegółowe procedury prowadzenia kształcenia na Wydziale w świetle Zarządzenia nr 1/2018/2019

Zarządzenie Dziekana Wydziału filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2016 z dnia 31 lipca 2016 w sprawie konieczności umieszczania prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2017 w sprawie działań antyplagiatowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017, w sprawie uregulowania zakresu wymagań przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2018 r.

 

PLANY ARCHIWALNE 2018/2019

PLANY ARCHIWALNE 2017/2018

PLANY ARCHIWALNE 2016/2017