Plany zajęć

Plany I roku licencjatu (zima 2017/18)
Plany II roku licencjatu (zima 2017/18)
Plany III roku licencjatu (zima 2017/18)

Zajęcia wybrane – licencjat zima 2017/2018

Moduły II rok licencjatu
Moduły III roku licencjatu
Zajęcia obowiązkowe na studiach licencjackich
Licencjat – siatka godzin


Plan I roku studia magisterskie (zima 2017/18)
Plan II roku studia magisterskie

Zajęcia wybrane – magisterskie zima 2017/2018
Zajęcia obowiązkowe na studiach magisterskich
Studia magisterskie – siatka godzin
Uzupełniający egzamin z wiedzy filozoficznej dla absolwentów kierunków innych niż filozofia


Wniosek o zapisanie/wypisanie z zajęć w roku 2017/2018
Oferta zajęć do wyboru w IF (z zajęciami wycofanymi) na roku 2017/2018
Zajęcia wybrane w semestrze zimowym 2017/2018
Obowiązkowe szkolenie Prawo autorskie 2016 dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich


Kalendarz akademicki na rok 2017/2018h

Zarządzenie Dziekana Wydziału filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2016 z dnia 31 lipca 2016 w sprawie konieczności umieszczania prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowch

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 1/2017 w sprawie działań antyplagiatowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017, w sprawie uregulowania zakresu wymagań przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2017 r.

PLANY ARCHIWALNE 2016/2017