Olimpiada Filozoficzna

Informacja o rozpoczęciu pierwszego etapu XXXIV Olimpiady Filozoficznej

Czym jest Olimpiada?

Olimpiada Filozoficzna jest konkursem dla uczniów i uczennic szkół średnich. Pozwala osiągać poszerzone kompetencje w zakresie edukacji filozoficznej oraz stwarza możliwość rozwinięcia takich przymiotów intelektualnych jak postawa krytyczna, umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i porównywania argumentów, a także refleksja nad własną postawą, nad otwartością w stosunku do odmiennych poglądów oraz umiejętność krytycznego oglądu informacji. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wiąże się niekiedy z interesującymi profitami przy rekrutacji na studia wyższe.

 

Na czym polegają zawody w pierwszym etapie i jaki jest termin?

Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym wyborze jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie XXXIV Olimpiady Filozoficznej oraz na opracowaniu wybranego tematu w formie poszerzonej pracy pisemnej. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego [format A4; marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman; wielkość czcionki 12 pkt; interlinia 1,5 wiersza]);

Mając na względzie obecną sytuację pandemii COVID-19, praca pisemna wraz z uzupełnionym, podpisanym i ostemplowanym formularzem uczestnictwa oraz z oświadczeniem RODO, musi zostać przesłana do Komitetu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres olimpiada.filozoficzna.lodz@gmail.com do dnia 30 listopada 2021 r.

 

Jaki teren obejmuje Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Łodzi?

Komitet Okręgowy w Łodzi obejmuje szkoły średnie znajdujące się w części województwa łódzkiego (tj. powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, miasto Łódź, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, miasto Piotrków Trybunalski, piotrkowski, poddębicki, sieradzki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski) oraz w części województwa wielkopolskiego (tj. powiaty: jarociński, miasto Kalisz, kaliski, kępiński, krotoszyński, pleszewski, ostrowski, ostrzeszowski)

 

Kiedy można umówić się na konsultacje?

Dr Artur Kołodziejczyk będzie pełnił dyżury w dniach wskazanych poniżej. W ramach konsultacji można przedyskutować kwestie merytoryczne z zakresu tematyki filozoficznej, a także uzyskać szczegółowe informacje organizacyjne na temat Olimpiady. Termin konsultacji można ustalić poprzez wiadomość mailową, którą należy skierować na adres: olimpiada.filozoficzna.lodz@gmail.com. Konsultacje będą odbywały się w formule zdalnej.

  1. 26 października 2021 r., godz. 15:00-19:00;
  2. 12 listopada 2021 r., godz. 15:00-19:00.