Rada Instytutu Filozofii UŁ

 

 1. dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ – z wyboru
 2. Prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak – Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk UŁ
 3. Prof. dr hab. Elżbieta Jung – Kierownik Katedry Historii Filozofii UŁ
 4. dr hab. Andrzej Kaniowski, prof. UŁ – Kierownik Katedry Etyki UŁ
 5. dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk – z wyboru
 6. dr Krzysztof Kędziora – Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UŁ
 7. dr Katarzyna de Lazari-Radek – z wyboru
 8. dr Marcin Leszczyński- z wyboru
 9. dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ – Dyrektor Instytutu Filozofii UŁ
 10. dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ – z wyboru
 11. dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ – Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej UŁ
 12. Prof. dr hab. Aldona Pobojewska – z wyboru
 13. Pani mgr Paulina Frankiewicz – przedstawicielka Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych
 14. Pan Dawid Góras – przedstawiciel studentów – Filozofia, studia I-go stopnia
 15. Pan Aleksander Zakosztowicz – przedstawiciel studentów – Filozofia, studia II-go stopnia
 16. Pan Damian Żejmo – przedstawiciel studentów – Okcydentalistyka, studia I-go stopnia