Pracownicy

Pracownicy Instytutu Filozofii
(w porządku alfabetycznym)

dr hab. Bogdan Banasiak, prof. UŁ

Pok. 309 • tel. • e-mail: bogdan.banasiak@uni.lodz.pl
Konsultacje: Urlop naukowy
http://bb.ph-f.org/

dr hab. Artur Banaszkiewicz, prof. UŁ

Pok. 307 • tel. 42 635 61 15 • e-mail: artur.banaszkiewicz@uni.lodz.pl
Konsultacje: pt. 12.00-13.30

dr Marcin Bogusławski

Pok. 313 • tel. 635-61-42 • e-mail: marcin.boguslawski@uni.lodz.pl
Konsultacje: środa 12.00-13.30
http://marcinboguslawskii.manifo.com

dr hab. Janusz Ciuciura, prof. UŁ

Pok. 305A • tel. 42 635 61 34 • e-mail: janusz.ciuciura@uni.lodz.pl
Konsultacje: czw. 12.00-13.30

dr Katarzyna de Lazari-Radek

Pok. 315 • tel. (42) 635 61 45 • e-mail: katarzyna.delazari@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 13.30-15.00

dr Aleksander Gemel

Pok. 310 • tel. • e-mail: aleksander.gemel@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 10.00-11.30

dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ

Pok. 301 • tel. 42 6356115 • e-mail: mgensler@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 11.45-12.45

dr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ

Pok. 310 • tel. 42 635 61 16 • e-mail: witold.glinkowski@uni.lodz.pl / nuemr tel. kom. 508-084-712
Konsultacje: wt. 11.45-12.30

dr hab. Paweł Grabarczyk

Pok. 310 • tel. 42 635 61 16 • e-mail: pagrab@gmail.com
Konsultacje: pon. 9.00-11.00 (on-line na platformie Teams po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym)
http://www.pawelgrabarczyk.net

dr hab. Agnieszka Gralińska-Toborek

Pok. 202 Instytut Historii Sztuki UŁ • tel. • e-mail: agnieszka.gralinska@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 13.30-15.00

prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak

Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk

Pok. 321 • tel. 42 635 61 31 • e-mail: andrzej.indrzejczak@uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 16.00-17.30
http://filozof.uni.lodz.pl/~aindrzejczak

prof. dr hab. Elżbieta Jung

Kierownik Katedry Historii Filozofii

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: elzbieta.jung@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 10.00-12.00

dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ

Pok. 304 • tel. 42 635 61 32 • e-mail: janusz.kaczmarek@uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 12.45-13.45; śr. 11.15-12.00; w dowolnym czasie na Teams po uprzednim uzgodnieniu ze strony studenta/studentki

dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. UŁ

Kierownik Katedry Etyki

Pok. 302 • tel. (42) 635 61 46 • e-mail: maciek@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: czw. 12.30-14.30 lub Teams

dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, prof. UŁ

Pok. 317 • tel. 42 635 61 28 • e-mail: wioletta.kazimierska@uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 11.45-13.15
https://wiolettakazimierska.wordpress.com

dr Krzysztof Kędziora

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii

Pok. 315 • tel. 42 635 61 45 • e-mail: krzysztof.kedziora@uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 10.15-12.00 i 13.30-14.15 w terminie od 4.04.2022 r. do 9.05.2022 r.

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz

Pok. 322 • tel. 42 635 61 38 • e-mail: ryszard.kleszcz@uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 12.00-13.30
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/rk

dr hab. Marek Kozłowski, prof. UŁ (professor emeritus)

Pok. 318 • tel. 42 635 61 15 • e-mail: markoz@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: Emeritus

dr Nils Kurbis

Pok. 305A • tel. 42 635 61 34 • e-mail: nils.kurbis@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: Urlop

dr hab. Małgorzata Kwietniewska, prof. UŁ

Pok. 309 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: małgorzta.kwietniewska@uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 13.30-15.00
http://www.filozof.uni.lodz.pl/prac/mk/mk.htm

dr Marcin Leszczyński

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: marcin.leszczynski@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 13.30-15.00

dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

Dyrektor Instytutu Filozofii, Koordynator ERASMUS dla kierunku Filozofia

Pok. 305A/115A • tel. 42 635 61 34 • e-mail: januszm@uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 10.30-12.00; śr. 11.45-12.45

prof. dr hab. Grzegorz Malinowski (professor emeritus)

Pok. 321 • tel. (42) 635 61 30 • e-mail: grzegorz.malinowski@uni.lodz.pl
Konsultacje: emeritus
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/gm/

dr Monika Mansfeld

Pok. 301 • tel. 42 635 61 15 • e-mail: monika.mansfeld@uni.lodz.pl
Konsultacje: po uzgodnieniu @

dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ

Pok. 309 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: krzysztof.matuszewski@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 15.30-17.00

dr Joanna Miksa

Pok. 315 • tel. 42 635 61 45 • e-mail: joanna.miksa@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: Urlop

dr Dawid Misztal

Pok. 313 • tel. 42 635 61 42 • e-mail: dawid.misztal@uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 13.30-15.00

dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ

Pok. 304 • tel. 42 635 61 32 • e-mail: marek.nowak1@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 12.00-13.30
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/mn

dr Joanna Papiernik

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: joanna.papiernik@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 15.30-17.00

dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ

Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej

Pok. 314 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: pawel.pieniazek@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 8.30-10.00

prof. dr hab. Aldona Pobojewska

Pok. 310 • tel. 42 635 61 16 • e-mail: aldona.pobojewska@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 11.00-11.45
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/ap/

dr hab. Robert Podkoński, prof. UŁ

Pok. 318 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: robert.podkonski@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 10.00-12.00

mgr Bartosz Pokorski

Pok. pok. 316 • tel. • e-mail: bartosz.pokorski@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 9.00-10.00

prof. dr hab. Marek Rosiak

Pok. 305 • tel. 42 635 61 33 • e-mail: rosiak@uni.lodz.pl
Konsultacje: czw. 15.15-16.45

dr Dorota Rybarkiewicz

Pok. 305A • tel. 42 635 61 34 • e-mail: dorota.rybarkiewicz@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 10.30-12.00

dr hab. Tomasz Sieczkowski, prof. UŁ

Pok. 313 • tel. 42 635 61 42 • e-mail: tomasz.sieczkowski@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 10.00-11.30
http://www.boringacademics.manifo.pl

dr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ

Pok. 307 • tel. 42 635 61 15 • e-mail: tomasz.steglinski@uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 12.00-13.30

prof. dr hab. Barbara Tuchańska (professor emeritus)

Pok. 314 • tel. 42 635 61 39 • e-mail: barbara.tuchanska@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: Emeritus
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/bt/BT.htm

dr Michał Zawidzki

Pok. 305 • tel. 42 635 61 33 • e-mail: michal.zawidzki@filhist.uni.lodz.pl
Konsultacje: Urlop naukowy
http://filozof.uni.lodz.pl/~zawidzki

dr hab. Bartosz Żukowski, prof. UŁ

Pok. 318 • tel. • e-mail: bartosz.zukowski@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 10.00-11.30