Pracownicy

Pracownicy Instytutu Filozofii
(w porządku alfabetycznym)

dr hab. Artur Banaszkiewicz

Pok. 319 • tel. 635-61-15 • e-mail: artur.b@toya.net.pl
Konsultacje: czw. 12.00-14.00

dr Marcin Bogusławski

Pok. 313 • tel. 635-61-42 • e-mail: marmarbog@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 11.45-13.45
http://marcinboguslawskii.manifo.com

dr Janusz Ciuciura

Pok. 305A • tel. 42 635 61 34 • e-mail: janciu@uni.lodz.pl
Konsultacje: p-tek 11.00-12.00 i 15.30-16.30

dr Katarzyna de Lazari-Radek

Pok. 315 • tel. (42) 635 61 45 • e-mail: kasialazari@gmail.com
Konsultacje: czw. 10.00-12.00

dr hab. Szymon Frankowski

Pok. 304 • tel. 42 635 61 32 • e-mail: frankowski@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 12.00-14.00

dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ

Pok. 318 • tel. 42 6356115 • e-mail: mgensler@uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 12.45-13.45

dr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ

Pok. 310 • tel. 42 635 61 16 • e-mail: witoldpiotrporycki@o2.pl
Konsultacje: wt. 15.30-16.30

dr Paweł Grabarczyk

Pok. 310 • tel. 42 635 61 16 • e-mail: pagrab@gmail.com
Konsultacje: urlop naukowy
http://www.pawelgrabarczyk.net

dr Agnieszka Gralińska-Toborek

Pok. 317 • tel. 42 635 61 28 • e-mail: agnieszka.gralinska@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 9.00-10.00, 12.00-13.00

prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak

Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk

Pok. 321 • tel. 42 635 61 31 • e-mail: indrzej@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 11.50-12.50
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/ai

prof. dr hab. Elżbieta Jung

Kierownik Katedry Historii Filozofii

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: hisfil@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 16.00-17.00

dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ

Pok. 304 • tel. 42 635 61 32 • e-mail: kaczmarek@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 9.15-10.15

dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. UŁ

Kierownik Katedry Etyki

Pok. 302 • tel. (42) 635 61 46 • e-mail: maciek@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 14.00-15.00

dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Pok. 317 • tel. 42 635 61 28 • e-mail: wioletta.kazimierska@uni.lodz.pl
Konsultacje: wt. 9.45-11.45
http://wiolettakazimierska-jerzyk.manifo.com

dr Krzysztof Kędziora

Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii

Pok. 315 • tel. 42 635 61 45 • e-mail: krzysztof.kedziora@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: czw. 10.00-11.00 (115A); 11.00-12.00 (315A)

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz

Pok. 322 • tel. 42 635 61 38 • e-mail: kleszcz@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 14.00-15.00
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/rk

dr hab. Marek Kozłowski, prof. UŁ

Pok. 318 • tel. 42 635 61 15 • e-mail: markoz@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje:

dr hab. Małgorzata Kwietniewska

Pok. 309 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: maomei@step.com.pl
Konsultacje: urlop naukowy
http://www.filozof.uni.lodz.pl/prac/mk/mk.htm

mgr Marcin Leszczyński

Pok. • tel. • e-mail:
Konsultacje:

dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

Dyrektor Instytutu Filozofii, Koordynator ERASMUS dla kierunku Filozofia

Pok. 305A/115A • tel. 42 635 61 34 • e-mail: januszm@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 9.00-10.00; 11.45-12.45 (115A)

dr Monika Mansfeld

Pok. 318 • tel. 42 635 61 15 • e-mail: monika.mansfeld@uni.lodz.pl
Konsultacje: po uzgodnieniu @

dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ

Pok. 309 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: kris@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 14.00-15.00

dr Tomasz W. Michałowski

Pok. 316 • tel. 42 635 61 44 • e-mail: tomichalo@gmail.com
Konsultacje: urlop

dr Joanna Miksa

Pok. 315 • tel. 42 635 61 45 • e-mail: jmalaxer@wp.pl
Konsultacje: p-tek 12.00-14.00

dr Dawid Misztal

Pok. 313 • tel. 42 635 61 42 • e-mail: dawid.misztal@uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 13.30-15.30

dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ

Pok. 304 • tel. 42 635 61 32 • e-mail: marnowak@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: śr. 12.00-13.00
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/mn

dr Joanna Papiernik

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: j.papiernik@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 12.00-13.30

dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ

Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej

Pok. 309 • tel. 42 635 61 37 • e-mail: pawelp@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 12.00-13.00

prof. dr hab. Aldona Pobojewska

Pok. 310 • tel. 42 635 61 16 • e-mail: aldona.pobojewska@uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 13.45-14.45
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/ap/

dr Robert Podkoński

Pok. 311 • tel. 42 635 61 41 • e-mail: podkon@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: urlop naukowy

dr Agnieszka Rejniak-Majewska

Pok. 317 • tel. 42 635 61 28 • e-mail: agnesmarej@wp.pl
Konsultacje: p-tek 10.00-12.00

dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ

Pok. 305 • tel. 42 635 61 33 • e-mail: rosiak@uni.lodz.pl
Konsultacje: pon. 15.00-16.00

dr Dorota Rybarkiewicz

Pok. 305A • tel. 42 635 61 34 • e-mail: rybarkiewicz@wp.pl
Konsultacje: śr. 11.45-13.45

dr Tomasz Sieczkowski

Pok. 313 • tel. 42 635 61 42 • e-mail: tomasz.sieczkowski@gmail.com
Konsultacje: pon. 15.15-17.15
http://www.boringacademics.manifo.pl

dr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ

Pok. 319 • tel. 42 635 61 15 • e-mail: sliwinskifilozofia@o2.pl
Konsultacje: wt. 12.00-13.30

prof. dr hab. Barbara Tuchańska

Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej

Pok. 314 • tel. 42 635 61 39 • e-mail: barbtu@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje:
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/bt/BT.htm

dr Ewa Wyrębska-Dermanović

Pok. 316 • tel. 42 635 61 44 • e-mail: ewa.wyrebska@gmail.com
Konsultacje: Urlop

dr Michał Zawidzki

Pok. 305 • tel. 42 635 61 33 • e-mail: zawidzki@filozof.uni.lodz.pl
Konsultacje: czw. 12.30-13.30 i pt. 12.30-13.30
http://filozof.uni.lodz.pl/~zawidzki