Przed rekrutacją na studia

Filozofia jest dyscypliną, której tradycja nauczania liczy ponad 2 500 lat, zaś filozofowie stanowili zawsze elitę intelektualną społeczeństwa. Obecnie odnoszą również sukcesy w polityce, dyplomacji i biznesie.

Studia filozoficzne to nowoczesna odpowiedź na wyzwania kulturowe, polityczne i techniczne współczesności. Instytut Filozofii prowadzi studia trzystopniowe: licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Dodatkowo oferowane również studia podyplomowe Etyka i Filozofia w Szkole i kursy przygotowujące do prowadzenia zajęć w szkoleWszystkie prowadzone studia spełniając wszelkie standardy polskie i europejskie. Studiując filozofię masz niepowtarzalną okazję do indywidualnego rozwoju w oparciu o nowoczesny program nauczania. Nasz system studiów sprzyja nabywaniu przez studentów szeregu dyspozycji. to tzw. dyspozycje „miękkie”, szczególnie pożądane w sytuacji zmieniającego się rynku pracy. Absolwentów filozofii charakteryzuje:

  • erudycja, umiejętność dyskutowania, polemizowania i argumentowania,
  • kreatywność, elastyczność i otwartość na nowe idee; jasność myślenia i formułowania swoich myśli,
  • komunikatywność wynikająca ze świadomości języka; pogłębione rozumienie ludzi, zdarzeń i  procesów zachodzących we współczesnym świecie,
  • dostrzeganie wartości i odpowiedzialność

Studenci filozofii mają możliwość samodzielnie decydować o ścieżce swego rozwoju o oparciu o unikalny i elastyczny system zajęć do wyboru. W zajęć tych nie brakuje propozycji zarówno dla osób o zainteresowaniach typowo filozoficznych, jak i dla zainteresowanych kulturą, a nawet wielbicieli matematyki i informatyki. Dzięki rozbudowanym kontaktom z ośrodkami zagranicznymi studenci mają realne możliwości wyjazdu na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Studia te stanowią niepowtarzalną okazję do poznania kultury i języka oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Dają również możliwość zawarcia kontaktów, które mogą być wykorzystane również w ramach praktyk Erasmus. Szczególną popularnością cieszą się wyjazdy do Hiszpanii, Niemiec i na Litwę. Nasi studenci mogą również studiować we Francji, Finlandii, Grecji i Turcji.

Instytut Filozofii położony jest w centrum Łodzi obok dworca Łódź Fabryczna. Na studentów czekają pracownia informatyczna oraz wyposażona we wszystkie niezbędne materiały Biblioteka Humanistyczna. Pasjonaci mogą działać w kołach naukowym, brać udział w odczytach i sesjach naukowych.